Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie chemie a chemických pokusů

 

 • Předchůdkyní chemie byla Alchymie, s chemií se setkávali již naši předci a to s pomocí ohně. 
 • Oheň představuje systém vnějšího podnětu, hořlavých látek (dřevo) a spalování kyslíku neboli oxidace. 
 • Dále zahřívání jídla či vody nad plameny uskutečnilo vznik bodu varu a tání. 
 • v 17.století došlo k vědecké revoluci, nové techniky a postupy umožnili vznik nových hypotéz, podkladů k chemickým pokusům a rozvoj přírodních věd spolu s novými teoriemi. 
 • Během 18., 19. a 20. století se chemie velmi rozšířila, je to věda, jež je známá po celém světě, jež se učí děti ve školách. Metody a pomůcky na začátku zrození lučby se nedají s dnešní podobou chemie srovnávat. 
 • V podstatě není na světě chemie pouze sama a úplně izolovaná, zasahuje do ní biologie a fyzika, do fyziky opět biologie a v dnešní době známe biofyziku, biochemii, makromolekulární fyziku a chemii a spoustu dalších vědeckých oborů. 

Významné osobnosti chemie

 • Demokritos
 • Sokrates
 • Euripides
 • John Dalton
 • Thomas Rutherford
 • John Thomson
 • Niels Bohr
 • Georg Bauer
 • Roger Bacon
 • Michael Farraday
 • Maxwell
 • Einstein Albert

Významné objevy

 • Elektron a radioaktivita
 • rozpad částic
 • reakce
 • vitamíny
 • nukleové kyseliny
 • fotosyntéza
 • fluorescence
 • luminiscence. 

Významné teorie

 • Atomové jádro
 • jaderná energie
 • fotochemické reakce
 • chemoterapie
 • katalýza
 • minerální teorie
 • kinetická teorie
 • radikálová teorie
 • oxidační teorie
 • stavba atomu
 • strukturní teorie
 • substituční teorie. 

Významné objevy

 1. Amalgamace
 2. Fajáns
 3. Hrnčířství
 4. Kaučuk 19. století
 5. Majolika
 6. Ocel
 7. Plastické hmoty
 8. Barviva
 9. Léčiva
 10. Zemědělský průmysl
 11. Potravinářský průmysl
 12. Zahradnický průmysl
 13. Textilní průmysl
 14. Automobilový průmysl
 15. Výroba sody, kyselin a zásad. 
 • Veškerá nová iniciativa musela projít zkouškou přes chemický pokus, co znamená chemický pokus, jak tento proces dělíme a v čem spočívá jeho význam se dozvíme déle.